De första fastigheter som uppfördes var Amalia Hertz Stiftelse och Kjellbergska flickskolan. Den förra som låg vid Storgatan 5, var ritad av arkitekt F J Heilborn och uppfördes av byggmästare P J Rapp och invigdes den 2 oktober 1870. Den senare vid Storgatan 3 var också ritad av Heilborn och invigdes den 22 oktober 1870.
Grosshandlare Jonas Kjellberg var dock inte nöjd med att man byggde på en plats så avlägsen från staden och befarade att
"man ej skulle kunna få några ordentliga lärarinnor".

Huset såldes redan 1898 till Odd Fellow orden och byggdes om av byggmästare Abraham Persson efter ritningar av arkitekt Hj. Cornilsen.

Längre fram på 1870-talet var byggnadsverksamheten i denna nya s k trettonde rote i full gång. År 1876 kunde grosshandlare Gabriel Heyman inviga sin charmanta nyrenässansvilla i hörnet av Victoriagatan/-  Vasagatan och under åren tillkom nya byggnader. Området söder om Vasagatan blev dock inte slutgiltigt stadsreglerat förrän 1877. Redan 1858 hade dock tullförvaltare Gustaf Bolander låtit uppföra sin villa, Gustafsberg, på landeriet  Annebergs ägor, Östra Haga nr 70 A. Den var ritad av hans svåger, arkitekt Victor von Gegerfeldt i en modifierad klar och ren nyrenässansstil och belägen på det höga berget med nuvarande  adress Vasagatan  5 omgiven  av en stor trädgård.  Där hade ungdomarna vintertid en fredad kälkbacke att roa sig med. Numera är villan riven men berget kallas ofta ännu Bolanderska berget.

För övrigt användes marken till många olika ändamål. År 1864 blev den till en del upplåten till ridplats för härvarande garnison till enskild ridning och till övningsplats för frivilliga skarpskyttekåren, medan Exercisheden stod under omläggning. Andra områden hyrdes ut till cirkustält, menageriburar och skjul för mekaniska utställningar. Sprakande  fyrverkerier kunde man också få se där ibland och under långa tider fanns där upplagsplatser för byggnadsmaterial för de byggmästare som var verksamma med byggnation i grannskapet. Först på 1880-talet började man bygga uppefter bergsfoten på södra sidan om Vasagatan.

År 1886 satte arkitekt von Gegerfeldt i gång sitt förut omnämnda villabygge vid Vasagatan 7 och samma år grundlades grosshandlare August Carlssons villa, Vasagatan 9, som nu är vårt Ordenshus.

 

 

Odd Fellow ordens hus Storgatan 3.

Fotot taget efter 1898.

 

Första Odd Fellow huset

  Föregående sida                Nästa sida