Detalj av historiskt kartverk över Göteborg 1880. Avsnittet är detsamma som i föregående bild.
Tomten Nr: 83 i trettonde roten är försedd med sitt nummer. Villorna i Nya Allén är ännu inte rivna.

 

Föregående sida                Nästa sida