Hustrun Hilma var född i Kalmar den 11 december 1851 och sålunda åtskilligt mycket yngre än maken som hon i många år överlevde. Hon avled i Göteborg den 28 december 1934. I äktenskapet föddes tre döttrar, Elin Hildur, Sigrid och Thorborg samt sonen Folke August Carlson Weijdling som sedan övertog faderns firma.

Till en början bodde familjen i huset Södra Hamngatan 5 som då ägdes av grosshandlare Alfred Ewers och där låg också firmans kontor, men 1877 inköpte Carlson en tomt vid den då nyanlagda Kungsportsavenyn 4 - Storgatan 51. Där lät han efter ritningar utförda av arkitekt J A Westerberg uppföra ett större stenhus i franskbetonad nyrenässansstil med konstnärligt dekorerade boningsrum i tre våningar.

Firmans kontor flyttades då till Norra Hamngatan 4: att förlägga affärer och kontor vid Kungsportsavenyn drömde man ännu inte om. Denna bostad bebodde han bara en kortare tid och bytte redan 1884 ut den mot den tomt vid Vasagatan där hans praktvilla kort därefter  blev uppförd. Han hyrde tills vidare en våning i huset Vasagatan 40 och i byggnaden vid Avenyn inflyttade de nya ägarna grosshandlarna Wilhelm och August Röhss. Det kallades sedan för Röhsska huset och beboddes ännu 1906 av änkefru Carolina Röhss. Därefter övergick fastigheten till kabinetts-kammarherre James Keiller och blev då Keillerska huset. Numera är det rivet och sedan 1939 ersatt med det sjuvåningshus där Handelsbanken och Restaurangen La Gondola finns idag.

 

Hilma Julia Carlson 1851 - 1934
 
 

Föregående sida          Nästa sida