Hur blir man en Odd Fellow i vår loge?
Har du ingen bekant i Logen som kan hjälpa dig, så tag lämpligen kontakt med vår Övermästare Kenth Juhlin (vänster). Han träffas på telefon 031-99 00 45 eller på den adress som redovisas under "Kontakt" till vänster i menyn. Han är beredd att svara på alla de frågor du kan tänkas ha.

Oavsett om du har en bekant eller ej så inbjuds du till en s k Vänafton. Där får du träffa representanter för vår loge samt får dessutom det mesta förklarat för dig.

Kontakta oss
(Klicka på "Kontakta oss")

Logens ledning

Vår loge leds av vår ÖverMästare (ÖM) som motsvarar ordförande.Närmast under honom kommer UnderMästaren (UM) som kan beskrivas som vår vice ordförande.

Vi har dessutom en sekreterare som i våra sammanghang tituleras ProtokollSekreterare (PS).

Vidare har vi en FinansSekreterare (FS) som sköter våra inkomster. Vi har en Skattmästare (Skm) som handlägger våra utbetalningar. Dessutom har vi en CeremoniMästare (CM)som ansvarar för allt som hör olika ceremonier till. Även en Kaplan (K) och tjänstgörande exövermästare (Tjg.ExÖM) ingår i ämbetsmannakåren.

Hela denna organisation/styrelse kallas Presidium eller Ämbetsmannakollegium. Vårt nuvarande Presidium (nedan) sitter sedan januari 2012 och deras ämbetsperiod gäller två år.

Övre Raden:Storämbetsmännen som installerade 2012-2013 års loge ledning .
Nedre raden 2012-2013 års loge ledning: Tjg.ExÖM Lars Caspersson, UM Claes-Göran Frejme, ÖM Kenth Juhlin,PS Bjarne Saure, Skm Peter Törnbrink, CM Heikki Markkrona, Kaplan Allan Garellick, FS Bertil Hogmalm.