De fann det hemliga Odd Fellow rummet!

Odd Fellowhuset på Vasagatan 9 i Göteborg har i sommar byggts om och det har instal-lerats en helt ny ventilations-anläggning. En investering på flera miljoner kronor. För att få plats med dragningen av alla lufttrummor har man utnyttjat de skrymslen och vrår som finns, särskilt högst upp under tak, ovan stjärnhimlen, i den del och våning som påbyggdes när Odd Fellows köpte huset 1936.

Byggmästare Hans Eldståhl fick uppdraget att bygga till en extra utbyggnad på baksidan av ordenshuset så att anlägg-ningen skulle få plats. Här gällde det att studera gamla ritningar för att få maximalt utnyttjande utan att inskränka på ordenssalar och andra utrymmen. Man rev upp gamla golv och väggar och man skulle bl.a. ta bort ett gammalt uttjänt expansionskärl.

– Vi misstänkte att det kunde finnas något tomrum nånstans däruppe. Så det var av en ren händelse vi råkade hitta en lucka i golvet under expan-sionskärlet, och där gick det en trappa ned till ett litet förseglat rum på cirka 3-4 kvadratmeter och med 2 meter i takhöjd, berättar Hans Eldståhl.

– Hade vi inte behövt gå ner där med luftkanalerna hade vi aldrig upptäckt detta rum, så vi blev väldigt förvånade och kallade på dem som arbetar på Odd Fellows kansli. Det visade sig att detta rum förseglats då kriget pågick runt 1940.

I rummet fanns en hel del handlingar som tillhörde B18 Axel Oxenstierna. Där fanns protokoll och närvarolistor, brev och skrivelser både till och från logen. Där fanns också en gammal handdriven dupli-ceringsmaskin och ett antal ”original” till denna. Vidare en mindre screentrycksapparat med ramar och mallar, som man tydligen använde till finare kallelser och gradgivningar. Allt i mycket gott skick.

Vi träffade Berth Lindstrand, ExHP i Lägret Nr 4 Gothia och StRepr i B 18 och han före-visade oss det arkiv av brev, protokoll, kvitton och restau-rangnotor från den här tiden. Det var en mycket intressant läsning, där man riktigt kunde tänka sig in i dåtidens loge-arbete. En slags påtaglig nutids-historia från ett loge-arbete i krigstid. -Man kan bara spe-kulera i varför detta rum och materialförseglats.

ExHP Berth Lindstrand studerar arkivet som hittades i ett "hemligt" rum i Odd Fellowshuset på Vasagatan 9 i Göteborg

Spekulationer har uppstått   varför de gömdes just detta år. En teori är att under kriget invaderades Danmark och Norge, och då nazisterna förbjöd sammanslutningar som vårt Odd Fellow, gömdes materialet här. Men eftersom det fanns fler loger i huset vid denna tidpunkt, undrar man varför deras handlingar inte fanns i samma rum, undrar Berth Lindstrand och fortsätter:

-Det fanns en hel del papper som låg snyggt buntat, om-givna av snören. I dessa buntar fanns ansökningshand-lingar från 1899 till klubben Axel Oxenstierna med läkar-utlåtande och allt vad som därtill hör. Det fanns även allegat, sorgebrev, kopior på brev, samt en hel del matriklar och jubiléumsskrift-er från andra loger runt om i Sverige.

-De matriklar och jubiléums-skrifter som hade kommit från B 9 Gustaf II Adolf, har vi överlämnat till dem, då vi visste att de saknar historik från de första tio åren. Tillsammans med materialet låg en tidning från 1940, vilket tyder på att detta rum förseglades under det året.

Det fanns också två större smidesställ som kanske användes som rekvisita vid gradgivningar.

Materialet kommer att sam-manställas och skickas till Stadsarkivet, dock inte appa-raterna, som vi skall försöka förvara på annat sätt,avslutar Berth Lindstrand.

 

Vid tidpunkten då detta rum ”förseglades” huserade fem loger och ett läger huset: B 9 Gustaf II Adolf, B 18 Axel Oxenstierna, B 39 Manhem, B 50 Hemdall och B 69 Lennart Torstensson samt Lägret Nr 4 Gothia.
Numera finns också brödra-logerna 114 Göteborg, 118 Göta Lejon, 127 Kvarnbyn, 136 Winga Fyr samt Rebecka-logerna 3 Elisabet, 41 Margaretha Hvit-feldt, 79 Teresa samt Rebecka-lägret Nr 2 Västanvind. Dess-utom huserar här Odd Fellow-föreningen Infinitas, Odd Fellows Seniorklubb, Odd Art Kultur & Konstförening samt Odd Fellows i Göteborg Musik-förening.
Ett aktivt hus med andra ord, som nu utan hemliga rum, fått en ventilationsanläggning som ger frisk luft till välbesökta loger och läger.

Mats Strömberg
Artikeln är hämtad från SOFT
nr 1/2004

Inbundna årgångar av gamla SOFT fanns ibland skatterna