Ett mera detaljerat referat från Riksgolfen finns i vår tidning Oxenstiernan samt på vår samlings-CD för jubileumsåret.


© Loge No 18 Axel Oxenstierna.

334a1.jpg
275e2.jpg
Den sociala sidan av Riksgolfen är kanske viktigare än den rent sportsliga.

 

  Vidare så avhölls själva banketten med drygt 200 gäster och prisutdelningen i Ordenshuset på Vasagatan

Som tidningsnotisen ovan förtäljer så stod ett kvällsbesök på den unika Feskekôrka på pro-grammet.

Under denna vecka försigår årligen en av världens största ungdomsturneringar i fotboll med över 25000 deltagare. Dessutom är turismen i Göteborg just denna vecka som allra tätast. Bristen på hotellrum är stor och överallt är det trängsel

Att i detalj beskriva denna vackra anläggning låter sig bara inte göras. Klubbhuset är inlemmat i naturen på ett enastående sätt. Bilden nedan visar nämnda klubbhus från entrésidan. Den lilla blå figuren högst uppe på taket är f ö vår ÖM Ulf Norgren.
Vi hade i år nöjet att arrangera årets Riksgolf. Under trenne dagar avgjordes tävlingarna på Öijareds golfanläggning ca 30 km NO Göteborg. Den första speldagen stod följande att läsa i Göteborg-Posten:
Odd Fellows Riksgolf 1999
GPnotis
267e1.jpg


Nedan följer några bilder som kort beskriver dagarna på Öijared:

    Den som höll i alla trådar och som möjliggjorde att Riksgolfen kunde genomföras under just denna vecka i Göteborg var vår ÖM Ulf Norgren (ovan).

Föregående sida