© Copyright Odd Fellow Brödra loge No 18 Axel Oxenstierna

Allt material från Loge No 18 Axel Oxenstierna , skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen) och lag (1960:730) Om rätt till fotografisk bild.. Det innebär att all återgivning eller kopiering av materialet kräver upphovsrättsinnehavarens, d v s Loge No 18 Axel Oxenstiernas tillstånd.

Utskrifter från sidan får endast användas för privat bruk.
Allt annat användande, kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, eller överföring av materialet för skapande av nya sammanställningar, fordrar upphovsrättsinnehavarens, d v s Loge No 18 Axel Oxenstiernas, skriftliga tillstånd.

Även om man fått tillstånd att använda materialet från Loge No 18 Axel Oxenstierna så får materialet endast användas för det ändamål som omfattas av tillståndet. Källa till materialet skall alltid tydligt anges i enlighet med god sed.

Länkning till Loge No 18 Axel Oxenstiernas sida är tillåten om det rör sig om fullständig länkning
d.v.s. länkar som öppnar ett nytt fönster och förflyttar besökaren helt till No 18 Axel Oxenstiernas sida. Länkning till enskilda sidor eller till enskilda objekt under Loge No 18 Axel Oxenstierna där materialet visas integrerat i en annan webbsida är inte tillåten.


Webmaster Loge No 18 Axel Oxenstierna